Årsbreve

Årsbrevene fra familien

Jan Boss Henrichsen

Med tiden er det blevet lidt af en god tradition, fortælle venner og bekendte lidt om vores dagligdag, hvad de enkelte i familien går og laver, og hvad der ellers lige falder mig ind, når jeg skriver juleposten.

Traditionen startede i året 2002 og begynder nu så langsomt, at få karakter af en ALMANAK eller en kalender hvor man hver dag glæder sig over, at i morgen kommer atter en dag, som for mig lyder bedre og mere levende end Mit Liv eller nok værre Døende skal skrive deres livshistorie, som jeg læste i Kristlig Dagblad for nyeligt.

Jeg ønsker alle en god og fornøjelig læsning.

B o s s
  H e n r
i
c h s e n